SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ TELEFONY

Systémové dveřní telefony Panasonic jsou připojeny na speciální port dveřního telefonu v ústředně. Funkce zvonkového tlačítka je definována přímo v konfiguraci ústředny, volání na konkrétní vnitřní telefony nebo skupiny telefonů. Spínání dveřních elektrických zámků, servopohonů dveří nebo motorů pohonů brány je řešeno pomocí relé přímo v telefonní ústředně. Tyto relé je možné ovládat z interních telefonů zadáním kódů.

Komunikace s návštěvami u vchodu pomocí dveřních interkomů je důležitá z hlediska bezpečnosti. Komfortu obsluhy vchodu a také je vizitkou společnosti.

Zobrazuji všechny 2 výsledky